Generelle vilkår og leveringsbetingelser

Frakt

I samarbeid med ledende transportører tilbyr vi sikker transport fra våre varer. På lagerførte artikler leverer vi varene i løpet av få dager. På bestillingsvarer er det en leveringstid som varierer fra 3 – 8 uker.

 

Garanti – 1 ÅR

HRC Import AS gir 1 års garanti for produksjonsfeil som har funksjonsnedsettende virkning eller utgjør en sikkerhetsrisiko for brukeren. Garantien gjelder hvis ikke annet er beskrevet, 1 år fra leveringsdato.

Garantien dekker kun utgiften til selve produktet. Kjøperen må selv bekoste eventuelle fraktkostnader.

Produkter som er solgt brukt, B-vare eller liknende faller ikke under garantien.

Garantien forutsetter at det er fulgt vedlikeholdsanbefalninger fra produsent. Disse vedlikeholdsrutinene er kunde selv ansvarlig for å fremskaffe.

 

Priser

Priser som er oppgitt i våre magasiner eller på web kan forandres under magasinets gyldighetstid eller på web. Vi reserverer oss mot eventuelle trykkfeil samt at produkter kan utgå fra sortimentet. Vi forbeholder oss retten til å endre priser ved kraftig stigende råvarekurser eller valutasvingninger. Vi forbeholder oss retten til å endre den avtalte pris på bakgrunn av valutakurser som påvirker våre innkjøp. Prisen kan økes med et beløp som tilsvarer kostnadsøkningen som har kommet på grunn av endrede valutakurser. Informasjon til kunden skal skje så snart som mulig etter endringens ikrafttredelse.

 

Betalingsvilkår

På alle lagerførte artikler skal 100% innbetaling være registrert før forsendelse av varen. Ved bestillingsvarer faktureres 50% av ordreverdi. Denne skal være registrert hos oss før bestilling til produsent iverksettes. Resterende 50% skal være innbetalt før sluttleveranse. I de tilfeller hvor kreditt innvilges, gjelder forfall pr. 10 dg. Etter forfall beregnes 10% rente fra forfallsdato. HRC Import samarbeider med DNB Factoring som ivaretar alle transaksjoner.

 

Transportskader, reklamasjon og retur

Transportskader skal registreres hos transportør umiddelbart ved levering og signeres på fraktbrev. Skadet gods skal også registreres hos HRC Import AS og beholdes. Også emballasjen skal beholdes ved eventuelt ettersyn.

Varer kan bare returneres etter avtale med HRC Import AS. En returavgift på 20% av beløpet beholdes. Spesialbestilte varer kan ikke returneres. Om kunden ønsker å kansellere ordren etter at det er utstedt en ordrebekreftelse kan leverandøren kreve avbestillingsgebyr tilsvarende 20% av beløpet for kostnader påløpt leverandør.

 

Salgspant

Vi forbeholder oss retten til salgspant i alle varer inntil hele kjøpesummen er betalt (panteloven paragraf 3-22.).

 

Force Maejeure

I forbindelse med force majeure og omstendigheter som har forårsaket dette, er både kjøper og selger fritatt for ansvar som gjør oppfyllelsen av leveringen urimelig vanskelig. Årsaker kan være: Arbeidskonflikter, brann, krig, beslag, valutarestriksjoner, maskinskade, blokade, havari, overforsvømmelse, samt andre årsaker som naturlig faller inn under denne kategori. For at force majeure skal være gyldig må begge parter informere skriftlig samt dokumentere begrunnelsen.

 

Lovvalg

Alle omstendigheter/tvister som ikke kan avklares mellom partene skal avgjøres etter norsk rett.

 

Verneting

Partene vedtar selgers foretningsadresse som verneting.

 

Opplistede leveringsbetingelser kan oppdateres fortløpende.

Fyll inn informasjonen under, så kontakter vi deg!

Det innebærer ingen forpliktelser eller kostnader å registrere seg som forhandler.

Forhandlere vil bli fremhevet på SitRoyal.no dersom ønskelig.

HRC Import logo